tel. 601 382 472
fax. (17) 872 15 93
publikacje: (17) 872 15 82

Polecamy

Internetowa księgarnia FROA

Oferujemy bogaty wybór naszych publikacji, obejmujący szeroki zakres zagadnień z dziedziny archeologii.

Zapraszamy do naszej internetowej księgarni
lub do kontaktu telefonicznego: (17) 872 15 82

Archeologia ponad granicami

Opis zadania

Zadanie składa się z dwóch elementów:

  1. Zorganizowania międzynarodowej konferencji archeologicznej pt. Badania archeologiczne prowadzone w 2012 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji
  2. Wydania pokonferencyjnego - XXXIII tomu Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – nakład 400 egz.

O konferencji

Rzeszowskie konferencje archeologiczne organizowane są corocznie, przez ostatnich 28 lat. Uczestniczą w nich archeolodzy, ale również przedstawiciele nauk współpracujących z archeologią: geomorfolodzy, geolodzy, palinolodzy, antropolodzy. Spotkania służą prezentacji wyników najnowszych badań wykopaliskowych, ale również szerszych, często wieloletnich programów badawczych prowadzonych przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły naukowe na pograniczu polsko-ukraińsko-słowackim. W roku 2013, w dwudniowych obradach, planuje się udział 45 referentów z Polski, Ukrainy i Słowacji. Po zakończeniu konferencji rozpocznie się drugi etat zadania, a mianowicie zebranie najważniejszych materiałów pokonferencyjnych, przygotowanie do druku i opublikowanie w kolejnym, XXXIII tomie czasopisma: „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”. Jest to rocznik poświęcony tematyce archeologicznej publikowany od 32 lat. Pismo o uznanej renomie, gwarantujące wysoki poziom merytoryczny i edytorski, cieszy się dużym uznaniem w środowisku naukowym. Znajduje się w wykazie B listy czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wsparcie

Zadanie realizowane jest przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu "Mecentat Kulturalny" 2013.