tel. 601 382 472
fax. (17) 872 15 93
publikacje: (17) 872 15 82

Polecamy

Internetowa księgarnia FROA

Oferujemy bogaty wybór naszych publikacji, obejmujący szeroki zakres zagadnień z dziedziny archeologii.

Zapraszamy do naszej internetowej księgarni
lub do kontaktu telefonicznego: (17) 872 15 82

Boratyn, stan. 17

Osadnictwo pradziejowe oraz wczesnośredniowieczne na stanowisku Boratyn 17, województwo podkarpackie

Celem projektu jest publikacja wyników badań wykopaliskowych na stanowisku 17 w Boratynie koło Jarosławia. Wykopaliska te, prowadzone w związku z budową autostrady A4, doprowadziły do odkrycia dużych osad kultury mierzanowickiej i grupy tarnobrzeskiej oraz szkieletowego cmentarzyska z XIXIII wieku. Pozyskane materiały ze względu na doskonały stan zachowania stanowiska i olbrzymi zakres badań w pełni zasługują na oddzielną publikację.

Realizowany projekt ma na celu udostępnienie środowisku naukowemu poprzez publikację wyników badań na stan. 17 w Boratynie koło Jarosławia (wschodnia część woj. podkarpackiego). Są to materiały wielokulturowe, pozyskane podczas wykopalisk poprzedzających budowę autostrady A4. Na powierzchni prawie dwóch hektarów odsłonięto tam rozległe osady kultury mierzanowickiej i grupy tarnobrzeskiej. Ich chronologię uściślono dzięki datom radiowęglowym. Odkryto też spory fragment wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego. 

Osada z wczesnego okresu epoki brązu składała się z kilku wyraźnie wydzielających się skupisk głębokich jam o trapezowatych lub workowatych przekrojach. Niekiedy w kontekście materiałów kultury mierzanowickiej występowały nieliczne, najczęściej drobne fragmenty naczyń kultury ceramiki sznurowej. Daty C14 oraz analiza ceramiki wskazują na zasiedlenie osady w fazach wczesno i późnomierzanowickiej.

Osada grupy tarnobrzeskiej, datowana na VIIIVI wiek przed Chrystusem, charakteryzowała się niemal idealnie zachowaną zabudową słupową. Towarzyszyło jej ponad 140 jam zasobowych i produkcyjnych, nierzadko tworzących skupiska. Odkryto również prostokątne obiekty rowkowe o powierzchniach w granicach 6090 m2, które prawdopodobnie należy interpretować jako ślady po domostwach. Tak dobrze zachowana i rozplanowana osada z okresu istnienia kultury łużyckiej (29 budynków słupowych i 18 prostokątnych obiektów rowkowych) należy do rzadkości i niewątpliwie zasługuje na publikację.

Najmłodszy horyzont pozyskanych w Boratynie materiałów reprezentuje płaskie cmentarzysko szkieletowe, datowane na podstawie wyposażenia na XIXIII wiek. Spośród 52 przebadanych grobów aż w 20 znaleziono zabytki metalowe (najczęściej srebrne) lub szklane paciorki. W tej chwili jest to jedno z największych i najbogatszych cmentarzysk wczesnośredniowiecznych z terenu pogranicza polsko-ruskiego.

Wielokulturowe stanowiska lessowe. Metody badań. Interpretacje

Zapraszamy Państwa na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, w sali nr 13. 

Program seminarium:

  • Otwarcie (prof. UR dr hab. Andrzej Rozwałka - Dyrektor Instytutu Archeologii UR)
  • Metodyka badań wczesnośredniowiecznych, płaskich cmentarzysk szkieletowych na przykładzie stanowiska w Boratynie, pow. jarosławski (P. Kotowicz)
  • Osada grupy tarnobrzeskiej w Boratynie - obiekty zabudowa, rozplanowanie (W. Poradyło)
  • Problematyka badań kultury mierzanowickiej (S. Kadrow)
  • Dyskusja

W ramach seminarium odbędzie się promocja książki "Boratyn, pow. jarosławski, stan. 17. Materiały z osad kultury mierzanowiskiej i grupy tarnobrzeskiej oraz z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego" autorstwa M. Glinianowicza, S. Kadrowa, P. N. Kotowicza, A. Nowaka i W. Poradyły.

Seminarium zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Seminarium "Wielokulturowe stanowiska lessowe. Metody badań. Interpretacje" - fotorelacja

25 grudnia 2016 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się seminarium "Wielokulturowe stanowiska lessowe. Metody badań. Interpretacje". Seminarium połączone bylo z promocją monografii "Boratyn, pow. jarosławski, stan. 17. Materiały z osad kultury mierzanowickiej i grupy tarnobrzeskiej oraz z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego", wydanej przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Referaty wygłosili autorzy monografii:

  • Metodyka badań wczesnośredniowiecznych, płaskich cmentarzysk szkieletowych na przykładzie stanowiska w Boratynie, pow. jarosławski (P. Kotowicz)
  • Osada grupy tarnobrzeskiej w Boratynie - obiekty zabudowa, rozplanowanie (W. Poradyło)
  • Problematyka badań kultury mierzanowickiej (S. Kadrow)

Zapraszamy na fotorelację z seminarium: