tel. 601 382 472
fax. (17) 872 15 93
publikacje: (17) 872 15 82

Polecamy

Internetowa księgarnia FROA

Oferujemy bogaty wybór naszych publikacji, obejmujący szeroki zakres zagadnień z dziedziny archeologii.

Zapraszamy do naszej internetowej księgarni
lub do kontaktu telefonicznego: (17) 872 15 82

Jarosław, stan. 158. Osadnictwo kultury malickiej i mierzanowickiej

O projekcie

Celem projektu jest opublikowanie wyników badań wyprzedzających budowę obwodnicy Jarosławia, woj. podkarpackie. Były one dla badaczy wczesnych etapów epoki brązu zaskoczeniem, bowiem odkryto tam pozostałości dużego wielofazowego osiedla kultury mierzanowickiej. Naczynia pochodzące z licznych jam trapezowatych nawiązują bowiem do wczesnych etapów tej kultury wyróżnionych w Iwanowicach. Różni je jednak technologia wykonania, zarówno oceniana makroskopowo, jak i w efekcie analiz mikroskopowych przeprowadzonych w AGH. Dla weryfikacji wyników analiz stylistycznotechnologicznych ceramiki wykonano 10 datowań metodą AMS, które stanowią przesłankę potwierdzającą odrębność jej zmienności na lessach podkarpackich w porównaniu do zachodnich obszarów lessowych.  

 


Promocja książki

26 listopada 2013 roku w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbyła się promocja książki Andrzeja Pelisiaka i Małgorzaty Rybickiej "Stanowisko 158 w Jarosławiu,  woj. podkarpackie. Część I. Kultura malicka i kultura mierzanowicka". Promocja połączona była z seminarium naukowym, na którym referaty wygłosili: Andrzej Pelisiak, Małgorzata Rybicka, Sylwester Czopek oraz Katarzyna Trybała-Zawiślak.

 Galeria