tel. 601 382 472
fax. (17) 872 15 93
publikacje: (17) 872 15 82

Polecamy

Internetowa księgarnia FROA

Oferujemy bogaty wybór naszych publikacji, obejmujący szeroki zakres zagadnień z dziedziny archeologii.

Zapraszamy do naszej internetowej księgarni
lub do kontaktu telefonicznego: (17) 872 15 82

Kłyżów stan. 2 i Mokrzyszów stan. 2 - cmentarzyska ciałopalne z wczesnej epoki żelaza

 

Celem zadania jest wieloaspektowe opracowanie i przygotowanie do druku materiałów z dwóch cmentarzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej datowanych na wczesną epokę żelaza (Kłyżów, stan. 2, Mokrzyszów, stan. 2), które dostarczają licznej serii zróżnicowanych źródeł archeologicznych. Ważnym aspektem projektu będzie wykorzystanie datowania TL oraz analiz szlifów ceramicznych dla próbek z wybranych zespołów grobowych. Końcowym etapem zadania będzie publikacja opracowania, które znacząco poszerza znajomość bazy źródłowej dotyczącej obrządku pogrzebowego tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. Opracowanie adresowane jest do środowisk naukowych, muzealnych czy akademickich oraz uczniów i studentów. Może również stanowić istotny element w popularyzacji wśród szerokiego grona odbiorców zagadnień związanych z problematyką archeologii funeralnej.

Publikacja, będąca efektem realizacji zadania, jest dostępna w naszej księgarni