tel. 601 382 472
fax. (17) 872 15 93
publikacje: (17) 872 15 82

Polecamy

Internetowa księgarnia FROA

Oferujemy bogaty wybór naszych publikacji, obejmujący szeroki zakres zagadnień z dziedziny archeologii.

Zapraszamy do naszej internetowej księgarni
lub do kontaktu telefonicznego: (17) 872 15 82

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego jest sponsorem oraz, wraz z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, organizatorem konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu archeologii. Konkurs ma charakter otwarty, a główną nagrodą jest publikacja pracy magisterskiej w formie monografii, wydanej w serii w serii "Collectio Archaeologica Ressoviensis".

Dotychczasowi laureaci

Edycja III

1. Pierwszą nagrodę (w wysokości 1 000 zł oraz publikację pracy w serii Collectio Archaeologica Ressoviensis) otrzymał:

 • Łukasz Mrówka za pracę pt.: Struktury osadnicze kultury łużyckiej na terenie Górnego Śląska w fazach BrC2-HaB1, napisaną w Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem dr hab. prof. UJ Wojciecha Blajera.

2. Drugie miejsce: 

 • Jan Romaniszyn za pracę pt.: Obrzędowość pogrzebowa społeczności kultury komarowskiej w dorzeczu górnego Dniestru i Seretu, napisaną w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pod kierunkiem dr hab. prof. UAM Przemysława Makarowicza.

3. Wyróżnienie:

 • Łukasz Sarkowicz za pracę pt.: Impulsy środkowo-wschodnioeuropejskie (kultura amfor kulistych), a północno-zachodni Kaukaz na przełomie IV i III tys. BC, napisaną w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Kukawki.

Edycja II

1. Pierwszą nagrodę (w wysokości 1 000 zł oraz publikację pracy w serii Collectio Archaeologica Ressoviensis) otrzymali ex aequo:

 • Wojciech Rajpold za pracę pt.: Przemiany osadnicze nad środkową Wisłą w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, napisaną w Uniwersytecie Rzeszowskim pod kierunkiem prof. dr hab. Sylwestra Czopka
 • Dominik Chudzik za pracę pt.: Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej (do końca panowania Daniela Romanowicza) napisaną w Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem dr hab. Joanny Kalagi

2. Wyróżnienia:

 • Ewelina Kowalczyk za pracę pt.: Bilderbäckerzy a wytwórcy późnośredniowiecznych figurek ceramicznych ze Śląska napisaną w Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Wachowskiego
 • Janusz Kowalski-Bilokrylyy za pracę pt.: Chronologia grypy zachodniopodolskiej kultury scytyjskiej, napisaną w Uniwersytecie Rzeszowskim pod kierunkiem prof. dr hab. Sylwestra Czopka
 • Piotr Wiejak za pracę pt.: Archeologia zbrodni II wojny światowej w badaniach polskich na wybranych przykładach napisaną w Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Przemysława Urbańczyka
 • Aldona Oleksy za pracę pt.: Nie(zwykłe) konstrukcje grobowe kultury pomorskiej. Groby z żarnami. Kamienne skrzynie ze wzmocnionymi ścianami, napisaną Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Kokowskiego.

Edycja I

1. Pierwszą nagrodę (w wysokości 1 000 zł oraz publikację pracy w serii Collectio Archaeologica Ressoviensis) otrzymał:

 • Andrzej Grzegorczyk za pracę pt. Fibule tarczowate z ornamentem wytłaczanym w grupie olsztyńskiej, napisaną w Uniwersytecie Łódzkim pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Mączyńskiej.

2. Wyróżnienie specjalne (premiowane drukiem pracy serii Collectio Archaeologica Ressoviensis) mgr Romanowi Szlązakowi za pracę pt. Topografia Thessalonik w okresie wczesno bizantyjskim od IV do VI wieku ze szczególnym uwzględnieniem architektury sakralnej, napisaną w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod kierunkiem dra Tomasza Gołgowskiego

3. Wyróżnienia:

 • mgr Natalii Gryzińskiej za pracę pt. Próba modelowego ujęcia gospodarki na Pomorzu we wczesnym okresie rzymskim, napisaną w UAM w Poznaniu, pod kierunkiem dr hab. prof. UAM Danuty Minty-Tworzowskiej;
 • mgr Monice Orszak za pracę pt. Knotenringiz terenów środkowoeuropejskiech Bojów, napisaną w Uniwersytecie Rzeszowskim pod kierunkiem prof. dra hab. Michała Parczewskiego;
 • mgr Magdalenie Szumiłło za pracę pt. Domy zmarłych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich, napisaną pod kierunkiem dra hab. prof. UMCS Jerzego Libery i dr Elżbiety Małgorzaty Kłosińskiej w UMCS w Lublinie;
 • mgr Izabeli Wnuczek za pracę pt. Strój Markomanów-Swebów w starszym okresie rzymskim, napisaną w UMCS w lublinie pod kierunkiem dra hab. prof. UMCS Eduarda Droberjara.

 Publikacje laureatów

Roman Szlązak, Saloniki w okresie wczesnobizantyjskim (IV-VI wiek)

Publikacja jest już dostępna na stronach naszej księgarni.

 Dominik Chudzik, Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej

Publikacja jest już dostępna na stronach naszej księgarni.