tel. 601 382 472
fax. (17) 872 15 93
publikacje: (17) 872 15 82

Polecamy

Internetowa księgarnia FROA

Oferujemy bogaty wybór naszych publikacji, obejmujący szeroki zakres zagadnień z dziedziny archeologii.

Zapraszamy do naszej internetowej księgarni
lub do kontaktu telefonicznego: (17) 872 15 82

Mierzanowice, Wojciechowice i Złota, stan. „Nad Wawrem” – cmentarzyska kultury mierzanowickiej

Celem zadania jest pełna publikacja materiałów z trzech cmentarzysk kultury mierzanowickiej datowanych na wczesny okres epoki brązu (Mierzanowice, Wojciechowice i Złota, stan. „Nad Wawrem”), które dostarczają licznej serii zróżnicowanych źródeł archeologicznych. Cmentarzysko w Mierzanowicach zostało przebadane jeszcze w latach trzydziestych XX wieku przez Kazimierza Salewicza. Pod koniec lat osiemdziesiątych tego wieku materiały z tego cmentarzyska stały się podstawą doktoratu Jerzego Tomasza Bąbla, który nigdy nie został opublikowany. Zabytki z kluczowego dla zrozumienia wczesnego okresu epoki brązu w Europie Środkowej cmentarzyska w Mierzanowicach spłonęły w pożarze magazynów PMA w Warszawie w latach dziewię ćdziesiątych XX wieku. Wspomniana wyżej, dysertacja doktorska jest podstawą przygotowywanej publikacji książkowej. Ze względu na zniszczenie zabytków z omawianych cmentarzysk jest to jedyna możliwość ich przywrócenia dla świata nauki.

 

 

Promocja książki

6 listopada 2013 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego obyła się promocja książki dr. Jerzego Tomasza Bąbla "Mierzanowice, Wojciechowice i Złota, stan 'Nad Wawrem' - cmentarzyska kultury mierzanowickiej". Promocja połączona była z seminarium naukowym, na którym referaty wygłosili autor publikacji, dr Jerzy Tomasz Bąbel, prof. dr hab. Sławomir Kadrow oraz Mateusz Kalita.

Publikacja wkrótce dostępna będzie w naszej księgarni.

 Galeria zdjęć

  

prof. dr hab. Sylwester Czopek

dr Jerzy Tomasz Bąbel

dr. Jerzy Tomasz Bąbel

 

 

  

dr Jerzy Tomasz Bąbel

dr Jerzy Tomasz Bąbel

dr Jerzy Tomasz Bąbel

 

  

prof. dr hab. Sławomir Kadrow

prof. dr hab. Sławomir Kadrow

prof. dr hab. Sławomir Kadrow