tel. 601 382 472
fax. (17) 872 15 93
publikacje: (17) 872 15 82

Polecamy

Internetowa księgarnia FROA

Oferujemy bogaty wybór naszych publikacji, obejmujący szeroki zakres zagadnień z dziedziny archeologii.

Zapraszamy do naszej internetowej księgarni
lub do kontaktu telefonicznego: (17) 872 15 82

Pozostałe badania

  • Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku archeologicznym nr 26 w Sarzynie – Osada kultury łużyckiej (AZP 96-79/32) w ramach realizowanej przez Zakładem Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarzyna-3”.
  • Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku Łęg 2, gm. Osiek (inwestor: Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie).
  • Nadzór archeologiczny przy realizacji Projektu „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A 275 z dnia 12 maja 1960 roku wraz z rewitalizacją parku Miejskiego w Przemyślu (inwestor: Gmina Miejska w Przemyślu).
  • Nadzór archeologiczny podczas wykonywania prac ziemnych w rejonie ul. Bożniczej w Rzeszowie (inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o.).
  • Nadzór archeologiczny podczas prac ziemnych wykonywanych w związku z realizacją inwestycji pn. Zabezpieczenie koryta rz. Wisłok w km 27+127 – 27+371 w m. Białobrzegi, gm. Białobrzegi, pow. łańcucki (inwestor: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Wisłoki i Wisłoka z siedzibą w Rzeszowie).
  • Nadzór archeologiczny podczas wykonywania prac ziemnych w rejonie ul. Kościuszki 9 w Rzeszowie, związanego z budową przyłącza cieplnego do budynku Grand Hotel (inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o.).
  • Nadzór archeologiczny podczas wykonywania prac ziemnych w rejonie inwestycji "Rozbudowa ul. Miłocińskiej w Rzeszowie" (inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie).
  • Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych związanych z inwestycją: „Wieża telekomunikacyjna o wys. 50m wraz z przyłączem elektrycznym, urządzeniami pod wieżą w miejscowości Cieszyna, gm. Frysztak” (inwestor: PTK Centertel Sp. z o.o.).