tel. 601 382 472
fax. (17) 872 15 93
publikacje: (17) 872 15 82

Polecamy

Internetowa księgarnia FROA

Oferujemy bogaty wybór naszych publikacji, obejmujący szeroki zakres zagadnień z dziedziny archeologii.

Zapraszamy do naszej internetowej księgarni
lub do kontaktu telefonicznego: (17) 872 15 82

Życie codzienne

Album "Życie codzienne" - II tom serii "Wędrówki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur województwa podkarpackiego"

Publikacja poświęcona jest życiu codziennemu mieszkańców naszego województwa w najdawniejszych czasach. Przedstawia codzienne obowiązki i zwyczaje ludzi na przestrzeni dziejów, sposoby osiedlania się i zdobywania pożywienia. Ukazane są codzienne zajęcia naszych przodkow mieszkańców od czasów najdawniejszych (paleolit) po nowożytność, gdzie mamy już do czynienia z wioskami i miastami. 

Badania archeologiczne, a szczególnie te z ostatnich lat związane z inwestycjami drogowymi na terenie naszego województwa, przyniosły niezwykle liczne i ciekawe dane, dzięki którym możemy coraz lepiej prześledzić wspomniane zagadnienie. Ze względu na brak źródeł pisanych, bądź ich skąpy zasób z okresu średniowiecza, informacje pozyskiwane przez archeologów są podstawą rekonstrukcji tego, czym zajmowała się ludność województwa podkarpackiego na przestrzeni dziejów. Album ma na celu przybliżenie szerszemu gronu mieszkańców Podkarpacia tych właśnie zagadnień. Autorzy posiłkują się przy tym najnowszymi ustaleniami, które w ostatnich latach, w związku z ogromnym poszerzeniem bazy źródłowej (wspomniane archeologiczne badania autostradowe), mogły zostać w dużej mierze uściślone. Dzięki temu czytelnik może prześledzić ewolucję sposobu życia człowieka na przestrzeni wieków. W jaki sposób organizował swoją przestrzeń życiową, skąd i w jaki sposób pozyskiwał niezbędne surowce a także jakich narzędzi używał.

Każdy z rozdziałów ilustrowany jest pracą malarską wykonaną przez Mirosława Kuźmę, nawiązującą do tematyki rozdziału.

Zawartość albumu

Album "Wędrówki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur województwa podkarpackiego, cz. II - Życie codzienne", red. M. Dębiec, J. Berdowska

1. Archeologiczne dziedzictwo kulturowe i jego ochrona, S. Czopek

2. Paleolit i mezolit, D. Bobak, M. Połtowicz-Bobak

3. Neolit, W. Pasterkiewicz

4. Epoka brązu i wczesna epoka żelaza, K. Trybała-Zawiślak

5.  Okres lateński, wpływów rzymskich i wędrówek ludów, T. Bochnak, A. Půlpánová-Reszczyńska, K. Skowron

6. Wczesne średniowiecze, S. Jędrzejewska

7. Ikona karpacka - na granicy kultur Wschodu i Zachodu, K. Bukowiec, J. Nawrot-Bukowiec, G. Stojak

8. Codzienne przedmioty, niezwykłe ich ozdoby, A. Rozwałka

9. Szczątki zwierzęce odkrywane na stanowiskach archeologicznych, M. Zabilska-Kunek

10. Grupy rekonstrukcyjne 

 

 

 

Promocja publikacji "Życie codzienne"

14 grudnia 2017 r. maiło miejsce spotkanie, promujące wydanie drugiego już albumu z serii "Wędrówki po archeologicznych śladach dawnych epok i kultur województwa podkarpackiego" pod tytułem "Życie codzienne". Spotkaniu towarzyszył wykład pani mgr Sylwii Jędrzejewskiej "Życie codzienne we wczesnym średniowieczu" oraz wystawa prac Mirosława Kuźmy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania.

 

 Publikacja nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Województwa Podkarpackiego